Publicering av resultaten inför studentexamen hösten 2019

Nämnden skickar resultaten från höstens 2019 examen till gymnasierna den 14 november 2019 kl. 9.00 via nämndens examenstjänst. Höstens 2019 poänggränser publiceras på nämndens webbplats vid samma tidpunkt.

Gymnasiet kan genast meddela resultaten till examinanderna. Varje examinand får veta sina resultat från sitt eget gymnasium från och med den tidpunkt som gymnasiet angett. Ifall examinanderna har frågor gällande resultaten, kontaktar de i första hand sitt eget gymnasium.

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 15 november 2019 kl. 9.00. Mer information om hur man kan ta del av examensresultaten och provprestationerna finns på nämndens webbsida på adressen Studentexamen > Resultat och provprestationer.

Samtidigt som resultaten publiceras ges de också till högskolornas gemensamma antagning.

Av dataskyddsskäl publiceras inte namnen på de studenter som avlagt examen på Studentexamensnämndens webbplats. Både nämnden och gymnasiet har dock rätt att ge ut studenternas namn till publicering efter att nämnden har skickat examensresultaten till gymnasiet och riktigheten på uppgifterna har kontrollerats. Ifall examinanden inte vill ha sitt namn publicerat, bör hen skriftligen anhålla om att både gymnasiet och nämnden stryker examinandens namn från den namnlista som ges ut för publicering. Anhållan skall göras i god tid innan resultaten färdigställs.

Nämnden ger medierna namnen på de studenter som inte har förbjudit publiceringen av sitt namn. Mediernas anhållanden om uppgifter skickas till adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi. I anhållan skall det komma fram vad uppgifterna skall användas till och att den som anhåller om uppgifterna representerar mediet i fråga. Uppgifterna ges ut för publicering via säker e-post den 20 november under förmiddagen.

Den 14 november publicerar Studentexamensnämnden på sin webbplats ett pressmeddelande som innehåller grundläggande information om examen hösten 2019.

Preliminära statistiska uppgifter över examen hösten 2019 publiceras i statistikdelen på nämndens webbplats på förmiddagen den 14 november och uppdaterade uppgifter den 20 november. 

Data för uträknande av jämförelsetal över studentexamen hösten 2019 publiceras den 20 november kl. 12.00. Datat kan användas för att räkna ut läroanstaltspecifika jämförelsetal. Anvisningar för nedladdande av data för examen (på finska) hittas i statistikdelen