Provprestationer för höstens examen var tillgängliga i förtid

På grund av ett systemfel hos Studentexamensnämnden har provprestationerna för hösten 2019 varit tillgängliga i förtid under tiden 24.-28.10.2019. Felet berörde examinander, som tog om ett prov de utfört på våren 2019. Provprestationerna har varit tillgängliga på Min Studieinfo -tjänsten.Tjänsten förutsätter stark autentisering och examinanderna har endast haft tillgång till sina egna provprestationer.

Enligt nämndens uppgifter har 27 examinander sett sina provprestationer och de ofullständiga bedömningsanteckningar som hör till dem. Eftersom den slutgiltiga bedömningen för tillfället ännu pågår, kan bedömningen av prestationen ändra före resultaten publiceras. Nämnden kontaktar de gymnasier där de berörda examinanderna studerar så, att examinanderna får vetskap om saken. Provprestationerna innehåller inte vitsord och vitsordsgränserna har inte ännu fastställts.

Alla examinander som deltagit höstens 2019 studentexamen får tillgång till sina bedömda provprestationer genom Min Studieinfo -tjänsten när resultaten publiceras den 15.11.2019.

Läs meddelandet om publiceringen av resultaten här

 

Tilläggsinformation: specialsakkunnig Thomas Vikberg, thomas.vikberg@ylioppilastutkintolautakunta.fi, tel. 0295 338 241