Meddelande till examinanderna våren 2020

Studentexamensnämndens meddelande till vårens examinander: ”Bästa examinand våren 2020” finns nu på nämndens webbplats (www.ylioppilastutkinto.fi/sv > Studentexamen > Information till examinanderna).