Plan för utveckling och verkställande av studentexamen 2019–2022

Enligt den nya lagen om studentexamen utarbetar Studentexamensnämnden ett förslag till plan för utveckling och verkställande av studentexamen för fyra år åt gången för godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Med hjälp av planen för utveckling och verkställande styr undervisnings- och kul-turministeriet Studentexamensnämnden i fråga om målen, de centrala åtgärderna och indikatorerna för utveckling och verkställande.

Ändringar av gymnasielagen, ändringar av gymnasiets läroplan samt ändringar av lagstiftning som gäller studentexamen ändrar studentexamens verksamhetsmiljö under 2019–2022. Dessa ändringar verkställs i nämndens verksamhet, till exempel i utarbetande av prov och utveckling av datasystem. Nämnden styr och stöder även verkställandet av ändringar i läroanstalter i samarbete med utbildningsanordnare, rektorer, lärare och annan personal.

Uppföljningsgruppen för utveckling av studentexamen har stött förberedningen av planen för utveckling och verkställande. Som uppföljningsgruppens ordförande fungerar Jari Lavonen, som också är ordförande för Studentexamensnämnden.

Plan för utveckling och verkställande av studentexamen 2019–2022 (pdf)