Enkät för gymnasier om trådlösa prov

Studentexamensnämnden utreder gymnasiernas villighet och möjligheter att ordna studentexamensprov med hjälp av trådlöst nät och hur man kan underlätta ordnande av trådlösa studentexamensprov.

Nämnden vill reda ut bland annat hur man använder sig av trådlöst nät i kursprov i gymnasier, hurdana problem som uppstår i samband med ordnande av trådlösa prov, hur man kunde använda sig av gymnasiernas kunnande i ordande av trådlös studentexamen, och gymnasiernas villighet att ordna en trådlös studentexamen. 

Enkäten om trådlösa prov har skickats till alla gymnasiers rektorer. Svarstiden går ut den 10 januari 2020.

Enkäten är uppdelad i två delar. Det lönar sig att reservera cirka 15 minuter för att svara på den första delen. I den andra delen kan man mer detaljerat kommentera nämndens nuvarande föreskrifter gällande det trådlösa examensnätet.

Studentexamensnämnden startar en pilotgrupp, som består av gymnasier som skulle vara intresserade av att orda studentexamensprov trådlöst. Pilotgruppen väljs utav de gymnasier som har svarat på enkätens andra del och som har yttrat sitt intresse för att delta i piloten. Även andra som är intresserade kan kommentera föreskrifterna gällande studentexamens trådlösa examensnät genom att svara på enkäten.

Mer information om och länken till enkätens första del kan hittas på adressen https://www.ylioppilastutkinto.fi/wlan. Den andra delen av enkäten publiceras först senare i december och länken skickas till dem som redan har svarat på den första delen.

De nuvarande föreskrifterna för ordnande av den trådlösa examen finns här (pdf).

Mer information:

Joni Lehtola
joni.lehtola@ylioppilastutkinto.fi
Tel. 0295 338 213