Beredskap gällande coronaviruset

Nämnden informerar om beredskap gällande coronaviruset på en separat webbsida som uppdateras efter behov.

Länk till sidan: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset