För gymnasierna: Naksu bör uppdateras före studentexamen

Programmet Naksu har uppdaterats till version 1.11.1. Uppdateringen åtgärdar problemet med att Naksu inte lyckas starta den virtuella servern efter att prov har avlägsnats. Naksu uppdateras automatiskt när den startas i en dator som är kopplad till internet.

Problemet har framkommit då man har avlägsnat belastningstestet från datorer som används som som provlokalens server i studentexamen.

Naksu bör uppdateras i de datorer, som används som provlokalens server i studentexamen. Detta berör alla gymnasier som använder virtuella servrar.

Gymnasierna har meddelats om saken även per e-post.