Störningen över: Suomi.fi-identifieringstjänsten fungerar normalt

Uppdatering 14.3 kl. 18.20: Suomi.fi-identifieringstjänsten fungerar igen normalt.

Suomi.fi-identifieringstjänsterna fungerar för tillfället inte på grund av tekniska problem. Detta innebär att det för tillfället inte är möjligt att logga in på nämndens examenstjänst eller på e-tjänsten för gymnasierna. Nämnden följer med situationen och beklagar de eventuella problem detta orsakar.