Uppdaterad info om beredskap gällande coronaviruset

Nämnden har uppdaterat webbsidan med information om beredskap gällande coronaviruset den 15.3.2020 kl. 16.20. Information om de alternativ examinanden har om hen inte kan delta i proven på grund av det rådande läget har samlats på en separat sida. På sidan ges också närmare anvisningar om hur man ansöker om annullering av anmälan och ändring av anmälningsuppgifter i det rådande läget. 

Gymnasierna har informerats om saken även per e-post


Länk till sidan: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset

Länk till instruktionerna för examinander: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/coronaviruset-ansokningar