Proven i matematik

Proven i matematik skrevs idag för andra gången digitalt. Sammanlagt 25 759 examinander hade anmält sig till dagens prov, varav 13 760 till provet i lång lärokurs. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät. Proven förlöpte till största delen väl i alla gymnasier. I ett gymnasium fördröjdes inledningen av provet med ungefär 45 minuter på grund av elavbrott och i några andra gymnasier förekom kortare avbrott på grund av problem med servrarna och nätet i provlokalen. Nämndens tekniska stöd kontaktades några tiotals gånger under dagen, vilket är normalt på examensdagarna.