Idag stod den andra dagen för realproven i tur

Totalt 23 258 examinander hade anmält sig till proven på den första realprovsdagen. Idag skrevs proven i biologi, filosofi, fysik, psykologi och historia.

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle dagens realprov ha skrivits först nästa veckas torsdag. Studentexamensnämnden beslöt dock tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet att tidigarelägga dagarna för realproven med en vecka.

Dagens prov förlöpte i huvudsak väl. Några tiotal samtal har inkommit till nämndens stödtelefon. Detta är ett typiskt antal.