Provdagen för de främmande språken, lång lärokurs

Idag den 20.3 skrevs proven för de främmande språken, lång lärokurs. Totalt 22162 examinander hade anmält sig till proven. Största delen av examinanderna (21 120) hade anmält sig till provet i engelska. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och på deras olika verksamhetsplatser samt i många examensnät.

Proven förlöpte i det stora hela lugnt. I några gymnasier förekom under förmiddagen korta fördröjningar till exempel på grund av problem med hörlurar. Nämndens tekniska stöd kontaktades ett tiotal gånger, vilket är normalt. 

Examen fortsätter ännu på måndag med proven i modersmål och litteratur på samiska. Arbetet fortsätter i gymnasierna med den preliminära bedömningen som utförs av lärarna och därefter följer den slutliga bedömningen, som görs av nämndens censorer.  

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet med anordnandet av studentexamen i samband med flytten av examensdagarna!