Störningen i bedömningstjänsten 21.-22.3 och dess inverkan på den preliminära bedömningen

Det förekom problem i bedömningstjänsten på grund av hög belastning 21-22.3.2020. Tjänsten var delvis ur bruk ända till kl. 16 på lördagen och ungefär en timme på söndagen på grund av störningen och åtgärderna för att lösa problemet. Orsaken till störningen har nu lokaliserats och åtgärdats. Nämnden följer upp eventuella andra problem.

Lärare kan vid behov använda två extra dagar för den preliminära bedömningen av de prov, vars återlämningsdatum är mån 23.3, tis 24.3 eller ons 25.3. 

Studentexamensnämnden beklagar situationen och det extra arbete som orsakats gymnasierna. 

Tidtabellen för den preliminära bedömningen har meddelats i minneslistan som skickats till gymnasierna. Den preliminära bedömningen kan göras enligt den ursprungliga tidtabellen trots att provdagar flyttats. Den vanliga, en vecka långa tiden för den preliminära bedömningen skulle inte vara rimlig i samband med den intensiva andra examensveckan. Om en enskild lärare utför den preliminära bedömningen i två eller flera ämnen räknas antalet provprestationer för de olika ämnena samman då gymnasiets rätt till förlängd tid för bedömningen avgörs. Tyvärr kan nämnden inte systematiskt bevilja tilläggstid för den preliminära bedömningen utan att äventyra färdigställandet av resultaten för studentexamen våren 2020. I undantagssituationer kan rektor förhandla med nämnden om avvikande tidtabell.

Meddeladet uppdaterat 23.3.2020 kl. 13.45 med en precisering av beviljandet av tilläggstid 

Gymnasierna har även informerats om saken per e-post den 23.3.2020.

 

Uppdatering 21.3.2020 kl. 16.55: Meddelandet om störning och tilläggstid för den preliminära bedömningen publicerat

 

Tidigare uppdateringar:

Uppdatering 21.3.2020 kl. 13.10: Störningen fortsätter. Orsaken till störningen utreds och åtgärdas som bäst. Vi beklagar situationen.

Uppdatering 21.3.2020 kl. 11:25: Bedömningstjänsten fungerar igen.

Bedömningstjänsten fungerar tyvärr inte för tillfället på grund av ett tekniskt fel. Vi beklagar störningen och åtgärdar felet så fort som möjligt.