Proven i modersmål och litteratur på samiska avslutade vårens examen

Idag avslutades vårens studentexamen med proven i modersmål och litteratur på samiska. Åtta examinander hade anmält sig, varav fyra deltog i provet i nordsamiska och fyra i provet i enaresamiska. Dagens prov ordnades i tre gymnasier.