Störning i bedömningstjänsten den 1 april kl. 18.54–21.48

Det förekom en störning i Studentexamensnämndens bedömningstjänst den 1 april kl. 18.54–21.48. På grund av ett fel med uppdateringen kunde man inte under tiden se anmärkningar i examinanders prestationer som gjorts med Abittis egna formeleditor. Störningen angår inte andra svarstyper. Under eller direkt efter störningen gjorde sammanlagt 30 lärare 360 poänginskrivningar för enskilda uppgifter eller deluppgifter som del av den förberedande bedömningen. Även censorer gjorde 989 poänginskrivningar för enskilda uppgifter eller deluppgifter under störningen. De gymnasier och censorer som möjligen har gjort felregistrerade poänginskrivningar under störningen informeras skilt om situationen och ombeds att granska och korrigera de felaktiga poänginskrivningarna. 

Nämnden informerar per e-post de gymnasier, vars lärare har gjort poänginskrivningar under eller direkt efter störningen.

Lärare ombeds granska och korrigera poäng som de gett som del av den förberedande bedömningen sålunda det är möjligt. När granskningen och eventuella korrigeringar har gjorts kan prestationerna skickas tillbaka till nämnden. De prov, vars förberedande bedömning av prestationer borde ha skickats in till nämnden senast ons. den 1 april, tors. den 2 april eller fre. den 3 april kan vid behov skickas in på mån. den 6 april. Eventuella felaktiga inskrivningar påverkar inte den slutgiltiga bedömningen av examinanderna, eftersom censorerna poängsätter alla examinander enligt bedömningskriterierna. 

Studentexamensnämnden beklagar situationen och det extra arbete som orsakas gymnasierna.