De sammanlagda poängen i provprestationsutskrifterna fel i vissa prov

Ett fel har uppdagats i de provprestationsutskrifter för vårens prov som publicerades på onsdagen den 13.5 kl. 9. De sammanlagda poäng som anges i samband med provprestationerna innehåller inte poängen från de centrerat bedömda uppgifterna. Detta gäller endast de prov som innehållit denna typ av uppgifter. Poängen för de enskilda uppgifterna är rätt, också då det gäller uppgifter som bedömts centrerat. Examinanderna kan se sina provprestationer i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo och lärarna kan se provprestationerna i Studentexamensnämndens bedömningstjänst.

Felet gäller provprestationsutskrifterna i pdf-format. Poänguppgifterna i studentexamensregistret är rätt och vitsorden är uträknade med rätta poäng. Poängantalet som visas i samband med vistordet i Min Studieinfo -tjänsten är också det rätt. 

Felet har lokaliserats och korrigeras som bäst. Nya provprestationsutskrifter blir stegvis tillgängliga i tjänsten Min studieinfo och i bedömningstjänsten då korrigeringsarbetet fortskrider. De nya utskrifterna beräknas alla vara klara senast den 14.5 kl. 15. Detta meddelande uppdateras då alla de nya provprestationsutskrifterna är tillgängliga.

På grund av felet är den sista dagen då omprövning gällande bedömningen av proven kan lämnas in 28.5.2020.

Studentexamensnämnden beklagar felet.

Uppdatering 14.5 kl. 18.40: De nya, korrigerade provprestationsutskrifterna var alla klara och tillgängliga den 14 maj innan kl. 9.