Betygsförsändelserna till gymnasierna fördröjs

Studentexamensbetygen anländer till gymnasierna först i slutet av maj. Fördröjningen beror på problem i postgången.

På grund av detta kan utdelandet av betygen till studenterna och andra som erhåller betyg fördröjas. Gymnasiet meddelar examinanderna om hur och när betygen delas ut. Det är inte möjligt att få betyget direkt från Studentexamensnämnden.

Nämnden beklagar situationen.