Huvudvyn i e-tjänsten för gymnasierna uppdaterad

Huvudvyn i nämndens e-tjänst för gymnasierna har förnyats. Syftet med den nya utformningen är att göra hanteringen av ansökningar och andra blanketter i gymnasierna mer överskådligt. De egentliga blanketterna i tjänsten har inte ändrats. Anvisningarna för användare av e-tjänsten har uppdaterats i enlighet med förändringarna.

Anvisningar för användare av e-tjänsten samt inloggning i tjänsten