Provdagen för realämnen: kemi och hälsokunskap

Studentexamen hösten 2020 inleddes idag med proven i kemi och hälsokunskap. Sammanlagt 10 829 examinander hade anmält sig till dagens prov. Studentexamen ordnas i ungefär 400 gymnasier och deras olika verksamhetsställen och flera examensnät.

I höstens examen har de två realprovsdagarna delats upp på fyra dagar och dagen för proven i främmande språk, lång lärokurs på två dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasier i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. Gymnasierna har fått anvisningar och råd om hur man kan ta coronavirusläget i beaktande i provarrangemangen.

I några gymnasier fördröjdes början av provet i en halv till en timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. Den tid som gick åt till att åtgärda felet gottgjordes examinanderna. Proven har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats ett tjugotal gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner.
 
Höstens examen inleds -pressmeddelande