Provet i engelska, lång lärokurs

Studentexamen hösten 2020 fortsatte idag med provet i engelska, lång lärokurs. Sammanlagt 21 670 examinander hade anmält sig till dagens prov. I höstens examen uppdelades dagen för prov i främmande språk, lång lärokurs på två dagar. Proven i andra främmande språk (tyska, franska, spanska, ryska), lång lärokurs skrivs den 1 oktober.

I några gymnasier fördröjdes början av provet i en halv till en timme på grund av problem med provlokalens servrar och nätet i provlokalen. I ett gymnasium fördröjdes början av provet i över en timme på grund av tekniska problem med provlokalens servrar och examensnät. Fördröjningen berörde cirka 70 examinander.

Problemen utreddes i samarbete med övervakarna och tekniska stödet vid gymnasierna. Examinanderna gottgörs den tid som gick åt till att reda ut problemen.

Några examinander stötte på korta fördröjningar under provdagen till exempel på grund av problem med hörlurar. Nämndens tekniska stöd kontaktades ett hundratal gånger under dagen, vilket är normalt. Endast i enstaka fall avbröts examinandens provtillfälle för den tid som gick åt att utreda situationen.

Nämnden tackar gymnasierna för gott samarbete i anordnande av studentexamen.

Höstens examen inleds -pressmeddelande