Coronasidan uppdaterad: nya rekommendationer om ansiktsmasker

Institutet för hälsa och välfärd THL har gett nya rekommendationer gällande användning av ansiktsmasker. Studentexamensnämndens infosida om beredskap gällande coronavirusläget har uppdaterats enligt denna nya rekommendation.

Nämndens infosida om beredskap gällande coronaviruset (https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/beredskap-gallande-coronaviruset)