Tredje provdagen för realämnen: biologi och filosofi

Sammanlagt 10 915 examinander hade anmält sig till dagens prov i biologi och filosofi. I höstens examen har de två realprovsdagarna delats upp på fyra dagar. Syftet med ändringen är att säkerställa att höstens examen kan anordnas tryggt också om coronavirusläget fortsätter. Proven kan anordnas i gymnasier i mindre grupper än tidigare och med större säkerhetsavstånd. 

Dagens prov förlöpte väl. Nämndens tekniska stöd har kontaktats endast några gånger under dagen.  

Höstens examen inleds -pressmeddelande