Nya kontaktuppgifter

Studentexamensnämndens kansli flyttar till nya utrymmen på Hagnäskajen. Våra nya kontaktuppgifter från och med den 15.1.2021 är:

postadress: PB 380, 00531 Helsingfors
besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors

Telefonnumren och e-postadresserna förblir oförändrade.