Nämnden söker specialsakkunnig

Nämndens kansli söker en specialsakkunnig (kommunikation och media) till en stadigvarande tjänst. Till uppgifterna hör bland annat planering, utveckling och verkställning av Studentexamensnämndens informationsförmedling och kommunikation. Mer information om vakansen finns på finska på webbplatsen Valtiolle.fi.