Påminnelse: Responsblanketter för studentexamen hösten 2021

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen hösten 2021. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna (länk till Webropol-blanketten)

Responsblanketten för personalen (länk till Webropol-blanketten)

Nämnden önskar få responsen senast 10.10.2021.

 

Anordnandet av höstens prov lyckades bra i alla gymnasier

Studentexamensnämnden tackar gymnasierna och examinanderna för det goda samarbetet i anordnandet av studentexamensproven.

Bedömningarbetet är så gott som gjort i gymnasierna och fortsätter ännu på nämnden med den slutliga bedömningen som utförs av censorerna.

Examensresultaten skickas till gymnasierna den 11 november 2021.Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med den 12 november 2021.

Höstens studentexamen inleds –pressmeddelande