Ordföranden och medlemmarna i studentexamensnämnden har utsetts

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt studentexamensnämnden för perioden 2022-2024. Läs mer i ministeriets meddelande (på finska).