Nämndens coronainfosida har uppdaterats med nyaste rekommendationer från THL och UKM 

Nämndens coronainfosida har uppdaterats med nyaste rekommedationer från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet. Läs de nya rekommendationerna här