Påminnelse: Responsblanketter för studentexamen våren 2022

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen våren 2022. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna

Responsblanketten för personalen

Nämnden önskar få responsen senast 10.4.2022.