Anvisningar för anskaffning av dator

Proven i studentexamen kan utföras med datorn vars hårdvara är kompatibel med Abitti, d.v.s. provsystemet som används i proven. 

Om examinanden omfattas av den utvidgade läroplikten får hen en dator för gymnasiestudierna. Datorn kan används också i proven i studentexamen. Den utvidgade läroplikten berör huvudsakligen personer som är födda år 2005 eller senare. Om examinanden vill kan hen dock också skaffa en egen dator för studierna och proven i studentexamen.  

Examinander som inte omfattas av den utvidgade läroplikten får i allmänhet inte en dator av gymnasiet. De utför proven i studentexamen på sin egen eller en på en lånad dator. Innan man anskaffar en dator lönar det sig att invänta anvisningar från det egna gymnasiet för att försäkra sig om att datorn är lämplig också för gymnasiestudierna. 

Läs mer om anskaffning av dator i instruktionerna för provsystemet Abitti på webbplatsen abitti.fi.  

Föreskrifterna för de tekniska kraven på datorerna i proven i studentexamen finns i bilagan Anvisning gällande examinandens dator i nämndens allmänna föreskrifter och anvisningar