Nämndens coronainfosida har uppdaterats

Nämndens coronainfosida har uppdaterats och sammanfattats för att motsvara THL:s och utbildningsbranschens bestående anvisningar. Även den enskilda sidan om anvisningar för examinander och annullering av anmälan har uppdaterats.