Abitti.fi fungerar igen

Uppdatering kl. 16.05

Abitti.fi fungerar igen.

---

kl. 14.06

Abitti.fi fungerar inte på grund av serverfel, oma.abitti.fi fungerar normalt 

Webbplatsen abitti.fi fungerar för tillfället inte på grund av ett serverfel. Det är möjligt att logga in på tjänsten Oma Abitti på adressen oma.abitti.fi. 

Felet utreds. Vi meddelar då abitti.fi fungerar igen.