Responsblanketter för studentexamen hösten 2022

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen hösten 2022.

Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare.

Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

 

Responsblanketten för examinanderna 

Responsblanketten för personalen 

 

Nämnden önskar få responsen senast 7.10.2022.