Den första provdagen för realämnen 

Studentexamen hösten 2022 fortsatte idag med den första provdagen för proven i realämnen (religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap). Sammanlagt 19 022 examinander hade anmält sig till proven. Flest anmälningar, 4 917, hade gjorts till provet i hälsokunskap, men på årsnivå har antalet anmälningar till provet ifråga sjunkit något. 

Antalet anmälningar till provet i evangelisk-luthersk religion ökar, antalet har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Antalet anmälningar till provet i livsåskådningskunskap visar också en växande trend.  

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I några gymnasier har problem med provlokalens servrar lett till avbrott på ca. 30 minuter. Det tid som gått förlorad på grund av avbrotten gottgörs examinanderna i sin helhet. 

Nämnden anvisar gymnasierna att ta kontakt med nämnden ifall tekniska störningar inträffar för att få aktuella instruktioner. 

Hösten studentexamen inleds -pressmeddelande