Välkommen på webbinarium om Abitti2025 för att höra nytt och diskutera utvecklingen av provsystemet

Studentexamensnämnden kommer i december att ge ut en utredning om hur Abitti, som används i studentexamensproven och för att öva sig på att skriva prov, utvecklas för att bättre motsvara de behov terminalutrustningen och gymnasierna har. Syftet är att användningen av nya Abitti kan testas av gymnasierna och examinanderna år 2025. 

Innan utredningen ges ut ordnar vi ännu två webbinarier för att berätta det senaste gällande planerna för Abitti2025. Deltagarna har samtidigt möjlighet att också föra fram sina egna synpunkter och eventuella frågor som bekymrar dem gällande uppdateringen av provsystemet samt få svar på öppna frågor. Du kan även föra fram dina synpunkter anonymt via Webropol.

På webbinariet hör du bl.a.: 

  • Varför och hur vi vill förnya provsystemet 
  • Hur ett nytt provsystem skulle stöda utvecklingen av studentexamen 
  • Hur övningsmöjligheterna för examinander som tar om prov skulle bli bättre 
  • Hur övergångstiden då det nya systemet tas i bruk kunde genomföras 

Tidtabell och anmälan till webbinarierna 

Ons 9.11 kl. 9.00–10.30 Anmäl dig till webbinariet
Tis 29.11 kl. 14.00–15.30 Anmäl dig till webbinariet

Innehållet i webbinarierna är huvudsakligen detsamma men det senare webbinariet kan ha några förändringar baserat på feedback från det första. Webbinarierna hålls på finska, men det går bra att delta i diskussionen även på svenska. 

Välkommen! 

 
Mer information: 

Kom med och planera framtidens Abitti 
Abitti2025 – Vanliga frågor 
Vad är Abitti2025? [video, på finska]

Frågor gällande anmälan: mikko.salmi(at)ylioppilastutkinto.fi.