Nämndens utredning gällande utvecklingen av provsystemet som används i studentexamensproven blir klar i januari

Studentexamensnämnden utarbetar en utredning gällande förnyandet av provsystemet som används i studentexamensproven och för att öva sig inför proven. Till skillnad från tidigare uppgifter publiceras utredningen gällande Abitti 2025 i januari. Nämnden meddelar genom sina informationskanaler då det är möjligt att lämna in utlåtanden om utredningen i tjänsten utlåtande.fi (lausuntopalvelu). 

Ett stort antal intressegrupper har deltagit i planeringen av det nya Abitti-systemet genom workshopar och andra kanaler. De största utvecklingsbehoven är att förenkla arrangemanget av proven samt att förbättra provsystemets kompatibilitet med olika datorer.  

Läs mer om planerna gällande Abitti 2025 här.

Mer information: 
Specialsakkunnig Matti Lattu, matti.lattu(at)ylioppilastutkinto.fi.