Anvisning om terminalutrustning har uppdaterats

Denna anvisning ersätter tidigare anvisningar om terminaler för studentprov daterade den
16.5.2016 eller tidigare.

Allmänna föreskrifter och anvisningar, bilaga 3