Strejkvarslen och studentexamen (uppdaterad 6.3.2018)

Uppdatering 6.3.2018: Både den strejk som skulle ha berört femton privata gymnasier och den strejk som skulle ha berört fem övningsskolor har avblåsts.

---

Det har inom utbildningsbranschen givits varsel om strejker som kan inverka också på anordnandet av studentexamensproven. Det strejkvarsel som givits rörande femton privata gymnasier gäller examensdagarna 12.3, 14.3 och 16.3 vid vårens studentexamen. Strejkvarslet som berör fem övningsskolor gäller examensdagen 14.3.

Parterna i arbetsmarknadstvisten förhandlar om en lösning på tvisten. Studentexamensnämnden följer med situationen och diskuterar genomförandet av studentexamen med de gymnasier som berörs av strejkvarslen samt underrättar riksförlikningsmannen om följderna av de varslade strejkerna. Enligt lagen anordnas studentexamensproven samtidigt i gymnasierna två gånger per år.

Examinanderna kan i lugn och ro förbereda sig inför examen.  Samtidigt bör de aktivt följa med den information som det egna gymnasiet ger.

Mer information om situationen finns på riksförlikningsmannens byrås webbplats:http://valtakunnansovittelija.fi/sv/aktuellt