Idag skrevs proven i främmande språk, lång lärokurs

Idag stod proven i främmande språk, lång lärokurs, i tur vid höstens studentexamen. Totalt 17 753 examinander hade anmält sig till dagens prov. Proven har förlöpt väl med undantag av några tekniska problem. I några gymnasier kom proven igång först strax efter klockan tio. Studentexamensnämnden tackar gymnasierna för det goda samarbetet!