Höstens tredje provdag förlöpte väl

Idag fredag fortsatte höstens studentexamen med proven på den första realprovsdagen. Idag skrevs proven i evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap. Sammanlagt 16 116 examinander hade anmält sig till dagens prov. Proven förlöpte i det stora hela väl. Nämndens tekniska stöd kontaktades några tiotal gånger, vilket motsvarar situationen tidigare provdagar. Av dagens prov var provet i kemi för första gången digitalt.