Höstens andra examensvecka inleddes med proven i främmande språk, kort lärokurs

Proven i främmande språk, kort lärokurs, förlöpte i huvudsak väl. Nämndens tekniska stöd kontaktades betydligt mindre än vanligt. Totalt 1342 examinander hade anmält sig till dagens prov.

Nio gymnasier hade problem med att ladda upp filen med dagens prov på provlokalens server före provet inleddes. I ett gymnasium försenades inledningen av provet med nästan en timme. Filen med provuppgifterna i främmande språk, kort lärokurs, är till sin storlek den största vid höstens examenstillfälle. Alla prov i främmande språk utfördes nu digitalt. I språkproven används mycket audio- och videomaterial, vilket gör att filen blir stor. Filen visade sig vara för stor för några servermaskiner som fyllde kraven på utrustningen som ställs i anvisningarna. Situationen löstes i dessa gymnasier med hjälp av skräddarsydda filer som var mindre än de normala filerna med proven.