Elavbrott i några gymnasier under proven i det andra inhemska språket

Idag skrevs proven i det andra inhemska språket. Totalt 9470 examinander hade anmält sig till proven.

Under dagen orsakade den hårda vinden problem med strömförsörjningen i några gymnasier. Enligt de uppgifter som nått nämnden har tre gymnasier varit tvungna att avbryta proven och stänga av provsystemet på grund av elavbrott. De längsta avbrotten har varat i ungefär en timme.

I studentexamen säkras strömförsörjningen till provlokalens nät och servrar med hjälp av batterier inför eventuella elavbrott. Strömförsörjningen till examinandernas datorer säkras med datorernas egna batterier. Om elavbrottet pågår i mer än fem minuter stängs examinandernas datorer och provlokalens servrar kontrollerat av. Examinandernas alla svar bevaras på provlokalens server och reservserver även under elavbrottet. Då elavbrottet är över startas servrarna på nytt och examinanderna får, efter att de på nytt loggats in, fortsätta utföra provet från det ställe de blev på då avbrottet inträffade. Den tid som gick förlorad under elavbrottet gottgörs examinanderna.