Den andra realprovsdagen avslutade den andra examensveckan

Totalt 13 549 examinander hade anmält sig till proven på den andra realprovsdagen. Provet i fysik skrevs för första gången digitalt. De övriga ämnena som skrevs idag var biologi, filosofi, psykologi och historia.

Proven förlöpte också idag väl. Nämndens tekniska stöd kontaktades några tiotal gånger, vilket är normalt.