Provet i matematik var det sista studentexamensprovet på papper

Idag skrevs proven i matematik för sista gången på papper. Samtidigt var dagens matematikprov de sista studentexamensproven som skrevs på papper. Våren 2019 skrivs alla prov i studentexamen digitalt.

Totalt 8478 examinander hade anmäld sig till proven i matematik hösten 2018. Av dem hade 1967 anmält sig till provet i lång lärokurs och 6511 till provet i kort lärokurs. Antalet anmälda till provet i lång matematik var 904 fler än hösten 2017, och till provet i kort matematik hade 1674 fler anmält sig än hösten 2017.

Dagens prov har i huvudsak förlöpt väl.