Ordföranden och medlemmarna i studentexamensnämnden har utsetts

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt studentexamensnämnden för perioden 2019-2021. Läs mer i ministeriets meddelande.