Nämnden söker specialsakkunnig

Nämndens kansli söker en specialsakkunnig till en stadigvarande tjänst. Tjänsteinnehavaren kommer att som en av produktägarna arbeta med den fortgående utvecklingen av det digitala provsystemet. Till uppgifterna hör bland annat att definiera målsättningar för utvecklingsarbetet och styra det samt att stöda gymnasierna i användningen av systemet. Mer information om vakansen finns på finska på webbplatsen Valtiolle.fi.