Civiltjänst eller praktik på nämndens kansli?

Nämndens kansli söker en initiativrik civiltjänstgörare att sköta vaktmästaruppgifter, kundbetjäning och allmänna kontorsuppgifter samt packning och postning i samband med verkställandet av examen. Goda kunskaper i informationsteknologi och användning av AV-utrustning är till fördel. Mer information om civiltjänstgöringsplatsen på finska i platsannonsen.

Dessutom erbjuder nämnden en praktikantplats för högskolestuderande. Högskolepraktikanten sköter uppgifter som berör data-analys och statistik. Praktikanten deltar dessutom vid behov i kundbetjäningen och andra uppgifter som berör verkställandet av examen. Vi önskar att praktikanten har förutsättningar att sköta dessa uppgifter och är intresserad av studentexamen samt har kunskaper i datateknik och är initiativrik. 

UPPDATERING 21.1.2019: Praktikantplatsen är nu fylld, men nämnden söker också i fortsättningen praktikanter för olika uppgifter. Civiltjänstgöringsplatsen är fortfarande ledig.