De allmänna föreskrifterna och anvisningarna har uppdaterats

De allmänna föreskrifterna och anvisningarna utfärdade av Studentexamensnämnden har preciserats och modifierats för att göra texten klarare. De föråldrade föreskrifterna och anvisningarna gällande proven på papper har tagits bort. Föreskrifternas och anvisningarnas upplägg har också förtydligats. De allmänna föreskrifter och anvisningar som nu publiceras tillämpas på studentexamen våren 2019. Förändringarna som gjorts innebär inte förändringar i anordnandet av studentexamen utöver det som redan tidigare har meddelats.

De allmänna föreskrifterna och anvisningarna utfärdade av Studentexamensnämnden