Responsblanketter för studentexamen våren 2019

Nämnden har öppnat två responsblanketter som rör studentexamen våren 2019. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till exempel rektorer och övervakare. Responsen som ges är viktig då examen utvecklas, och därför önskar nämnden att så många som möjligt besvarar enkäten.

Responsblanketten för examinanderna finns på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/047EAF11F796F868

Responsblanketten för personalen finns på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/F956FDAC665B1C40

Nämnden önskar få responsen senast 5.4.2019.