Förfrågningar gällande examensresultaten

Gymnasierna kan göra förfrågningar gällande examensresultaten per telefon på numret 0295 338 230. Examinanderna riktar eventuella frågor gällande de egna examensresultaten till det egna gymnasiet. Resultaten skickas till gymnasierna 15.5 kl. 9.