Servicenummer för gymnasier och examinander

Nämnden har öppnat servicenummer för gymnasierna och för examinander och vårdnadshavare. Servicenumren är i bruk då resultaten publiceras och provprestationerna ges till påseende under perioden 14-29.11. Vi önskar att dessa nummer i första hand kontaktas. 

För examinander och vårdnadshavare: 0295 338 231

- Examinander och vårdnadshavare kontaktar i första hand det egna gymnasiet
- gällande att se provprestationer, se anvisningar
- begäran om omprövning, se anvisningar
- avskrifter och översättningar av betyg, se beställningar

För gymnasierna: 0295 338 230

- examensresultaten
- begäran om granskning
- förfrågningar gällande provprestationer och begäran om omprövning